KözéletDíszdiplomákat kaptak a pedagógusok

2019. október 10., csütörtök
 

Generációkat tanítottak meg írni-olvasni, segítettek, hogy kiváló ember legyen a tanítványaikból. Tisztelet és hála ezért. A sok évtizedes munka egyik elismerése a díszdiploma.

 

 

 

 

 

 

- Az egyik amerikai elnöknek,  ifjabbik George Bushnak volt a programja a  "No Child Left Behind", azaz gyermekeket nem hagyunk hátra. Nem hagyunk az út szélén, a társadalmi mobilitás, a felzárkóztatás lehetősége ugyanis az oktatás, az oktatásban való minél aktívabb, minél teljesebb körű részvétel - jelentette ki ma Hódmezővásárhely polgármestere, Dr. Márki-Zay Péter azon az ünnepségen, melyen díszdiplomák átadására került sor.Gyémántoklevélben részesült Schindler Endréné. Az általános iskolai és középiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen végezte, majd 1955-1959 között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar-történelem szakos hallgatója volt. Tanári pályáját a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban kezdte, 7 év után a 400 fős középiskolai kollégium igazgatói teendőinek ellátására kapott megbízást, ahol 20 évig dolgozott. Munkáját több elismeréssel honorálták. 1993-ban ment nyugdíjba, tanári pályáját a Kossuth Szakközépiskolában fejezte be óraadóként 2000-ben.Gyémántoklevélben részesült Sisák Imréné. 1959-ben kapott magyar-történelem tanári oklevelet a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 1964-ben került házasságkötés után Hódmezővásárhelyre 1964-1969-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, 1969-től 1994-ig a Szántó Kovács János Általános Iskolában tanított magyart és történelmet. Az iskolai könyvtáros munkát is elvállalta. Pedagógiai munkáját két miniszteri kitüntetéssel, illetve Eötvös-plakettel jutalmazták. Szakmai és egyéni sikere, hogy fiai is középiskolai tanárok.Férje – Sisák Imre- sajnos már nem lehet velünk,  gyémánt oklevelét felesége vette át. Sisák Imre 1954-ben végzett a Szegedi Tanítóképző Intézetben, 1959-ben a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakán szerzett tanári oklevelet. 1962-ben került Hódmezővásárhelyre, ahol gyermekek táboroztatását, szakköröket, tanulmányi, kulturális és sportversenyeket szervezett. Közben a dolgozók esti iskolájában tanított. A Metripond Mérleggyárban személyzeti és oktatási főosztályvezetőként szervezte a helyi továbbképző tanfolyamokat és a helyi óvoda működtetését. A gyár munkásainak 7-8 osztályos oktatást szervezett, ahol tanította szaktárgyait.Gyémántoklevélben részesült Török Istvánné. Török Istvánné a Brunszvik Teréz Állami Óvónőképzőben 1959-ben szerezte óvodapedagógus oklevelét. Munkáját precíz, átgondolt munkaszervezés, igényesség jellemezte. A feladatok elvégzésében a kitartás, a következetesség juttatta el céljai megvalósulásához. Következetes vezetői személyiségével, tanácsaival segítette az óvónőket a gyakorlat megszerzéséhez. Szívügyeként kezelte a Szabadság téri Óvodába járó gyermekek fejlesztését, segítését, a nehezebb sorsú családok támogatását. 2002-ben vonult nyugállományba a Szabadság téri Óvoda vezetőjeként. Nem tudott jelen lenni az ünnepségen, a díszdiplomát eljuttatjuk részére.


Aranyoklevélben részesült Dr. Borda Istvánné. 1968-ban a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar földrajz-biológia szakán végzett, 1970-ben költözött Hódmezővásárhelyre. A Csorba Mária Általános Iskolában, majd 1974-től a Dr. Münnich Ferenc iskolában földrajz-biológia szakos tanárként dolgozott nyugdíjazásáig. Lelkiismeretes, szakmailag felkészült tanári munka, jó pedagógiai érzék jellemezte. Szakmai munkája elismeréseként 1983-ban Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült.Aranyoklevélben részesült Katona Józsefné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakon 1968-ban szerzett oklevelet.
A Kiss Lajos Általános Iskolában, a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában tanított, tábort szervezett a gyermekeknek. Nagy tapasztalatával, szakmai rátermettségével a diákoknak és a kollégáknak is jó például szolgált. Érzelemmel gazdag egyénisége iskolai munkájában ragyogó eredményeket hozott. Gondos nevelő munkájával minden tanulóra odafigyelt, érzékeny volt a hátrányos helyzetű gyermekek problémáira.Aranyoklevélben részesült Kis Endre Ferencné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán 1969-ben szerzett oklevelet. Kútvölgyön és Sóshalmon kezdte munkáját, a tanyai iskolák megszűnését követően 1975-től a Kiss Lajos Általános Iskolában folytatta tanári munkáját. Szakmai munkájával, rátermettségével segítette a tananyag elsajátítását. Minden diákjára odafigyelt, jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is. 10 éven át a technika tantárgy szakfelügyelője volt Csongrád megyében. 2000-től betegség miatt rokkantnyugdíjas lett.Aranyoklevélben részesült Molnár Gézáné. 1969-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte oklevelét. Az Árpád utcai óvodában kezdte pályafutását, ezt követően a kertvárosi óvodában végezte a gyermekek nevelését.  A pedagógus pálya iránti elhivatottsága, tisztelete végig kísérte őt, széles körben ismerték el a munkáját, melyet Miniszteri dicsérettel is jutalmaztak. Lelkiismeretesen készítette fel a szakközépiskolai, főiskolai hallgatókat az óvónői hivatásra, átadva a tradicionális óvodapedagógusi módszereket, szokásokat, magas szintű szakmai és erkölcsi elvárásokat. A munkában eltöltött 4 évtized meghozta számára is pihenés idejét. 2007-ben nyugdíjba vonult, de nem távolodott el a Kertvárosi Óvodától, melyre a mai napig büszke. Változatlanul érdeklődik az óvodai élet, a volt és jelenlegi kollégái iránt. Segítségére nyugdíjasként is számíthat az intézmény.Aranyoklevélben részesült Mucsi Lászlóné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szerzett oklevelet biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon 1969-ben. A Dózsa György Általános Iskolában 1 évig, a Varga Tamás Általános Iskolában 35 évig, a Kincsesház Iskolában 3 évig, a Táltos Általános Iskolában 10 évig tanított, a rá bízott gyermekek tudását gyarapítva. Lelkiismeretesség, szakmai felkészültség és a nehéz sorsú gyermekek iránti érzékenység jellemezte.Aranyoklevélben részesült Dr. Spissák Lajosné. A Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői oklevelét 1969-ben és megkezdte munkáját a Virág utcai óvodában. 1975 és 1984 között Dunaújvárosban dolgozott, majd visszatért a Virág utcai óvodába. Szakmai fejlődését, önképzését mindig fontosnak tartotta, zeneóvoda vezetői diplomát is szerzett, sok kisgyermeket pozitív érzelmekkel és emelt zenei ismeretekkel látott el. 2001. április 12-től az intézmény függetlenített óvodavezetőjeként dolgozott. Munkáját a lelkiismeretes, precíz felkészülés, az új iránti fogékonyság jellemezte, ezért példaértékű volt munkatársai számára. 1988-ban Kiemelkedő Munkáért, 1999-ben Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért kitüntetést kapott. Nyugdíjba vonulása alkalmából 2007-ben „Pedagógus Szolgálat Emlékérem” kitüntetésben részesült.


Pedagógus szolgálati emlékéremben részesül Háj Józsefné. 1975-től dolgozik a jelenlegi Mária Valéria Keresztény Óvodában. Munkáját a lelkiismeretesség és a gyermekek szeretete jellemzi, nevelési módszerének fontos eleme a következetesség. Szívügyének tekinti a gyermekek mozgásfejlesztését, 1998-ban megszerezte a mozgásfejlesztő szakosító oklevelet, majd 2003-ban gyógytestnevelés szakvizsgát tett. A fiatal, pályakezdő óvónőket szakmai tanácsaival folyamatosan segíti. Kimagasló munkája elismeréseként 2004-ben „Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért” kitüntetésben részesült. 2007-től óvodavezető helyettes teendőket is ellát. 2020. január 1-től megkezdi nyugdíjas éveit.Az ünnepségen Borsos Annamária zongoraművész és Zoltán Péter klarinétművész játszott.  Arany János Fiamnak című versét a Bethlen Gábor Református Gimnázium 12. évfolyamos diákja, Lázár Dóra adta elő

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Elkészült a vásárhelyi iskolák rangsora

Elkészült a vásárhelyi iskolák rangsora

A 2018-as kompetenciamérési eredmények megjelenésével oktatási szakemberek elkészítették a Magyarország Legjobb általános és középiskolák listáját.
Újabb kórházfejlesztés a láthatáron

Újabb kórházfejlesztés a láthatáron

A vásárhelyi kórház fejlesztésének szeptemberben bejelentett jövőbeni terveinek egy része, egy most megnyert pályázattal el is indulhat.
Vásárhelyi katonák szerbiai gyakorlaton

Vásárhelyi katonák szerbiai gyakorlaton

A napokban Szerbiában látványos bemutatón vettek részt a vásárhelyi katonák. A „NEIGHBOURS 2012” elnevezésű szerb-magyar közös gyakorlatban, éles helyzeteket imitáltak. Képekkel!

 

Egy férfi láthatta az arab sakkozó megverését

Egy férfi láthatta az arab sakkozó megverését

Talált egy tanút az ügyészség, aki láthatta a Szaúd Mohamed al-Marzúkival június elején Újszegeden történteket. Az egyesült arab emírségekbeli sakkvezető azt állítja, június elején rendőrök bántalmazták.
 

És ezt már olvasta?

Ivartalanítás állami pénzből
Ivartalanítás állami pénzből Az agrártárca támogatása keretében összesen húsz szervezet közel háromezer eb ivartalanításának a finanszírozását kezdi meg hamarosan.
 
Elárul a tested
Elárul a tested Míg a szavak a gondolatainkat, addig a testnyelvvel az érzéseinket fejezzük ki. Számtalan gyakorlati tudnivalóval fűszerezett előadással fejeződött be a Lélekbérlet.
 
Fekete Sas Kupa tizennegyedszer
Fekete Sas Kupa tizennegyedszer

November 10-én rendezte meg a Promenád TSE Hódmezővásárhelyen a XIV. Fekete Sas Kupa klubközi táncversenyt. Eredmények.

 
Családi események Hódmezővásárhelyen 2019.45.hét
Családi események Hódmezővásárhelyen 2019.45.hét "Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog..."
 
Baleset a mártélyi úton
Baleset a mártélyi úton Két személyt szállítottak kórházba, amikor - valószínű a sebesség helytelen megválasztása miatt - fának csapódott egy autó Hódmezővásárhely külterületén.
 
Átadták a felújított Rárósi utat
Átadták a felújított Rárósi utat Hagyomány lett, hogy a megépült, vagy felújított utakat lelkes csapat közös kerékpározással is felavatja. November 9-én a polgármester átadta a felújított Rárósi utat.
 
Megint egy győzelem, megint egy vereség
Megint egy győzelem, megint egy vereség Cegléden lépett pályára pénteken U20-as, valamint felnőttcsapatunk. Kettősség jellemezte a két találkozót.